„DUGA KOMERC“ d.o.o.  je nastala 15.03.1991. godine kao manufakturna porodična radionica za spravljanje sirupa za osvežavajuće napitke. Tada je zapošljavala svega 4 radnika.

1994. godine prerasta u manufakturnu proizvodnju i preseljava se u novi objekat i širi paletu proizvoda kao što su dojpak sokovi, voćni sirupi, sokovi u pure-pack ambalaži kao i pakovanje kocka šećera. Prerastanje porodične firme iziskivalo je formiranje prodajne mreže i vozni park, pa je shodno tome došlo do povećanja broja zaposlenih.

Od 2002. godine postaje jedan, te zatim i jedini snabdevač Vojske sa sokovima koji su korišćeni u njihovoj ishrani do 2005. godine.

Te 2002. godine postaje preduzeće, izlazi iz okvira naše zemlje i počinje sa izvozom u zemlje iz okruženja (Makedonija, BIH, Hrvatska, Crna Gora i Mađarska).

Krajem 2005. i početkom 2006. godine izvršen je redizajn ambalaže, ubačeno je nekoliko novih ukusa dojpak sokova i usvojena je proizvodnja marmelada, čime je proširena paleta proizvoda.

U 2006. godini počelo se sa izgradnjom novog proizvodnog objekta, koji se nalazi u industrijskoj zoni Kruševca, a iste godine otvoren je distributivni centar u Beogradu koji pokriva teritoriju Šapca, Valjeva, Smedereva, Beograda i Vojvodinu. Sa ovim centrom postignuta je brzina u isporuci proizvoda na ovom delu teritorije.

„DUGA KOMERC“ d.o.o.  je zastupljena u svim velikim distributivnim lancima u zemlji kao i u Hrvatskoj. Za neke lance radi pod njihovom robnom markom (RIAL, K-plus i FAVOLA).

Zbog planova da se izvozi u zemlje EU, kao i zbog lakšeg vođenja proizvodnje i kontrole ispravnosti sirovina proizvoda, odlučili smo se za projekat standardizacije ISO 9001:2000 i HACCP, koji su i dobijeni u avgustu 2007. godine.

Copyright © 2008-2009 DUGA KOMERC d.o.o. Photo & webdesign: vmedar